Dom Pomocy Społecznej Skubarczewo

Zasady przyjęcia

Klient zainteresowany przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej lub jego przedstawiciel ustawowy, powinien zgłosić się do Ośrodka pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania, w celu skompletowania odpowiednich dokumentów (podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej, odpowiednie badania lekarskie, wywiad środowiskowy OPS-u, udokumentowane źródło oraz wysokość dochodów).

OPS przekazuje w/w dokumenty do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wystawia decyzję kierującą w porozumieniu z PCPR-em w Słupcy.

Dokumentacja dotycząca sytuacji socjalnej mieszkańca przy przyjęciu do Domu powinna zawierać:

 • decyzje kierującą do Naszego Domu,
 • grupę inwalidzką lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zgodę mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego na pobyt w DPS,
 • opinię psychologa i lekarza psychiatry,
 • decyzję rentową (udokumentowane źródło oraz wysokość dochodów),
 • dowód osobisty,
 • wywiad środowiskowy.

Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia mieszkańca przy przyjęciu do Domu powinna

zawierać:

 • opinię dotyczącą sprawności psychofizycznej,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologa i lekarza psychiatry,
 • odpis historii choroby, wypisy ze szpitala z aktualnymi zleceniami.
 • procesu adaptacyjnego,
 • uczestniczyć w przygotowaniu indywidualnego planu wsparcia.

Pełen koszt pobytu w Domu  wynosi 5694,00 miesięcznie. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego świadczenia rentowego, emerytalnego, natomiast pozostałą część dopłaca gmina, która kieruje mieszkańca do DPS.

ZAPRASZAMY