Dom Pomocy Społecznej Skubarczewo

Oferta usług

Usługi opiekuńcze zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobie chorej psychicznie – udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych – podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
– całodobowa opieka
– pielęgnacja i higiena ciała
– karmienie osób niesprawnych -pomoc w utrzymanie właściwego porządku w pokoju

 
Usługi medyczne:
– zapewnienie konsultacji  u lekarza pierwszego kontaktu
– zapewnienie opieki lekarza psychiatry – zapewnienie konsultacji u innych specjalistów – wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych – wykonywanie zabiegów pielęgniarskich (robienie opatrunków, zastrzyków, pomiar stężenia cukru we krwi, pomiar ciśnienia, inhalacje itp.) – podawanie leków zleconych przez lekarza
 
Usługi rehabilitacyjne:
– masaż leczniczy
– ćwiczenia ogólnousprawniające
– gimnastyka poranna
– ćwiczenia na przyrządach (rotor KKG,KKD, rower terningowy, steper, tasma rehabilitacyjna Thera Band,stół do ćwiczeń manualnych)                                                                                              – zabiegi fizjoterapeutyczne: naświetlania lampa „solux”, kąpiel wirowa KKG
 
Usługi terapeutyczne:
– organizacja zajęć terapeutycznych (muzykoterapia, biblioterapia, ergoterapia, wykonywanie prac plastycznych, zajęcia świetlicowe, gry planszowe i inne zajęcia grupowe i indywidualne, rozmowy terapeutyczne itp.)
– organizacja wyjazdów na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, zawody sportowe Domów Pomocy Społecznej, imprezy okolicznościowe itp.
– organizacja integracyjnych imprez kulturalno-oświatowych
 
Usługi socjalne:
– poradnictwo socjalne
– pomoc w dotarciu do różnego rodzaju instytucji
– pomoc w sporządzeniu pism do urzędów
– pomoc w zaopatrzeniu mieszkańca w niezbędne mu rzeczy osobistego użytku
– zapewnienie mieszkańcowi kontaktu z rodziną                                   -pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 
Usługi żywieniowe:
– całodobowy dostęp do posiłków
– zapewnienie posiłków dietetycznych np. dla osób chorych na cukrzycę
– możliwość uczestniczenia w ustalaniu jadłospisu
 
Usługi pralniczo-krawieckie:
– w dni robocze w godzinach przedpołudniowych możliwość korzystania z usług pralni (pranie odzieży, bielizny, prasowanie)
-możliwość naprawy uszkodzonej odzieży
 
Usługi fryzjerskie:
– w zależności od potrzeb możliwość korzystania z usług  fryzjerskich (strzyżenie, golenie)
 
Usługi religijne:
– msza święta w każdą niedzielę i środę oraz w święta, pierwszy piątek miesiąca, możliwość korzystania z usług kapelana oraz kontakt z mieszkańcami pobliskich miejscowości biorącym udział w nabożeństwach.
 
Dom wyposażony jest tak, aby warunki w nim stworzone nie odbiegały od warunków życia w środowisku lokalnym. Osoby przebywające w Naszym Domu spotykają się z życzliwością serdecznością, z właściwą obsługą pielęgnacyjną oraz ciepłem rodzinnym na co dzień.