Dom Pomocy Społecznej Skubarczewo

Zarys historyczny

Dom Pomocy Społecznej położony jest w Gminie Orchowo. Budynek został zakupiony w 1990 roku przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Koninie od Kopalni Soli Inowrocław.

Decyzją z dnia 9 sierpnia 1990 r. oddano w zarząd nieruchomość zabudowaną położoną we wsi Skubarczewo o obszarze 2,71ha Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Koninie z przeznaczeniem na Państwowy Dom Rencistów.

Zarządzeniem nr 42 Wojewody Konińskiego z dnia 1 października 1990 r. został utworzony Państwowy Dom Rencistów w Skubarczewie. I od tego czasu przystąpiono do adaptacji budynku, remontu przystosowawczego pomieszczeń, wyposażania oraz zabezpieczania w fachową kadrę niezbędną do funkcjonowania domu. Okres ten pomimo okresu zimowego trwał stosunkowo krótko bo tylko do marca następnego roku.

Pierwsze zasiedlenie pensjonariuszy  rozpoczęło    się od 21 marca 1991 r.

Uroczystego otwarcia w dniu 26marca 1991 r. dokonała Podsekretarz Stanu Pracy i Polityki Społecznej pani Joanna Staręga- Piasek  pełna uznania za tak szybkie oddanie i tak wspaniałe wyposażenie tego obiektu. Obecni goście to między innymi Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Koninie pani Maria Remiezowicz, Podsekretarz Stanu pan Jerzy Gierlacki, Wójt Gminy Orchowo pan Marian Brzewiński, Dziekan Trzemeszeński ks. Bronisław Michalski, Wojewoda Koniński pan Stanisław Tamm oraz wielu innych dostojnych gości.

Zarządzeniem Wojewody Konińskiego z dnia 4 czerwca 1992 r.  zmieniono nazwę placówki na Dom Pomocy Społecznej.

Poprzez okres 25 lat istnienia placówki dokonano wiele zmian i modernizacji budynku w celu ułatwienia życia osób zamieszkujących dom.

W okresie tych 25 lat pracowaliśmy nad stałą poprawą warunków życia mieszkańców. Z ważniejszych zadań, które udało nam się poprawić to:

– 1992 rok  wybudowano windę towarową z kuchni do stołówki,

– 1993 rok wybudowano windę osobową w celu ułatwienia poruszania się po domu osób

niepełnosprawnych,

– cały budynek posiada instalację sygnalizacji p.poż. oraz instalację przyzywową

– budynek podłączono do wiejskiej sieci wodociągowej

– w 2000 roku wymiana okien w całym budynku oraz zmodernizowano całkowicie CO wraz z wymianą kotłowni z węglowej na olejową

– w 2002 roku wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków

– w 2005 roku całkowity remont łazienek celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

– 2006 rok zakup samochodu osobowego marki VW

– w 2007 rok kapitalny remont kuchni

– w 2008 roku wyposażenie pokoi mieszkalnych w nowe meble oraz założenie w budynku monitoringu celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

– w 2009 roku wykonano remont balkonów

– 2012 roku zakup samochodu osobowego, wielozadaniowego Citroen Jumpi

– 2013 roku zrealizowano zadanie przystosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych, obudowano klatkę schodową, wymieniono drzwi wewnętrzne, ocieplenie całości budynku finansowaną z programu Unii Europejskiej

– 2015 remont placu wokół hydrantu oraz boksów na odpady komunalne

Dom jest placówką koedukacyjną , początkowo dysponował 47 miejscami a od 2003 roku poprzez remont pomieszczeń zwiększono liczbę miejsc do 51 i obecnie udzielamy pomocy 51 osobom przy stałym pełnym zasiedleniu.

Przez okres 25 lat z usług świadczonych przez naszą placówkę skorzystały

332 osoby.

Dom jest budynkiem starym sięgającym korzeniami XIX wieku więc wymaga ciągłych zmian i remontów służących poprawie życia naszych podopiecznych.

Mieszkańcy zamieszkują w przytulnych 2 i 3 osobowych pokojach wyposażonych w niezbędny sprzęt codziennego użytku.

Dom wyposażony jest zgodnie ze standardami z Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warunki w nim stwarzają ciepło rodzinne i nie odbiegają od warunków życia ludzi mieszkających w środowisku.

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym współpracujemy z wieloma Domami Pomocy Społecznej, Środowiskowymi Domami Samopomocy, szkołami z terenu gminy i poza gminą, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz wszystkimi, którzy okazują nam swoją pomoc i współpracę.

Na ten rok zaplanowano

– wymiana windy osobowej

– kontynuacja zadania – utwardzenie placu wokół domu