Dom Pomocy Społecznej Skubarczewo

Stowarzyszenie „Wspólnie więcej”

Stowarzyszenie „Wspólnie więcej”

powstało w 2012 przy DPS Skubarczewo. Założycielami i członkami są pracownicy DPS, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi w osobami niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie. Ideą powstania naszej organizacji była praca nad stworzeniem jak najlepszych warunków wsparcia dla osób przebywających w naszej placówce.

W realizacji zadań zakładamy współpracę z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 2013 organizujemy Spławikowe Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych z udziałem 13 zaprzyjaźnionych placówek. Współpracujemy z Kołem Wędkarskim z Orchowa

Celami stowarzyszenia są:

 • włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego
 • integracja ze środowiskiem pełnosprawnych
 • wyzwalanie poczucia własnej wartości
 • podwyższenia aktywności i sprawności fizycznej oraz psychicznej
 • rozwój zainteresowań

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 • współdziałanie z organizacjami społecznymi pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz administracja państwową i samorządową
 • organizowanie i prowadzenie spotkań wychowawczo-edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • organizowanie zawodów sportowych, wycieczek rekreacyjnych i turystycznych
 • organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych
 • organizacja zajęć ruchowych z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego
 • rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • działanie na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej