Dom Pomocy Społecznej Skubarczewo

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

  • służyć Obywatelom Polski – zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych
  • udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP – zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Zapraszamy na naszą stronę podmiotową Biuletynu Informacji publicznej:

http://bip.dpsskubarczewo.pl/